Filter

Traktory LS TRACTOR

Výrobcom traktorov LS je kórejská firma LS Mtron. Táto spadá do skupiny firiem združených v skupine LG, ktorá je medzi spotrebiteľskou verejnosťou známa najmä ako gigant v produkcii elektrospotrebičov a elektroniky a vznikla oddelením najprv obecne priemyslovo-strojárenskej divízie LS Cable, od roku 2008 potom pôsobiaci ako samostatný subjekt pod súčasným názvom LS Mtron. Začiatok strojárenskej divízie bol do roku 1970, kedy bol v meste Gunpo otvorený prvý strojárenský závod. Výroba traktorov začala v roku 1976 s tým, že už v roku 1977 vzniká technicko-vývojová aliancia so zavedeným výrobcom traktorov FIAT, čo je súčasné združenie CNH (výrobca traktorov CASE-IH a New Holland). Súčasná rada traktorov LS má svoj pôvod v modeloch vyvíjaných po roku 2000 a zahŕňa kompletnú a ucelenú radu modelov o výkonoch 23 až 100 hp. V roku 2008 získala firma LS s ich traktorom rady U prestížnou kórejskou cenu za priemyslový design.
Súčasná produkcia traktorov LS je vyrábaná v modernom závode nachádzajúcim sa v kórejskom meste Jeonju. Kapacita závodu 20 000 traktorov ročne je postupne navyšovaná tak, aby výrobca mohol pokryť dopyt zákazníkov zo všetkých kontinentov okrem Antarktídy.